Jaipur : Union Minister Gajendra Singh Shekhawat addresses a press conference – #Gallery

Jaipur : Union Minister Gajendra Singh Shekhawat addresses a press conference in Jaipur on Tuesday, November 21, 2023. (Photo: IANS/Ravishankar Vyas)