Haridwar: Uttrakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami arrives for Nari Shakti Mahotsav #Gallery

Haridwar: Uttrakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami arrives for Nari Shakti Mahotsav, in Haridwar, Monday, Feb. 12, 2024.(IANS/Rameshwar Gaur) Haridwar: Uttrakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami arrives for Nari Shakti Mahotsav, in Haridwar, Monday, Feb….